Yozgat Bozok Üniversitesi

UYGULAMA VE YAZ STAJI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulama Yönergesi

Yaz Stajı Talep Formu

Yaz Stajı Sözleşme Formu

Yaz Stajı Dilekçe

Yaz Stajı Devam Takıp Formu

Yaz Stajı Değerlendirme Formu

Yaz Stajı Karnesi

Zorunlu Staj Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi

ONAYLI GEÇİÇİ YAZ STAJI BELGELERİ

Staj Sözleşme Formu

Staj Sözleşme Formu 2

Staj Talep Formu 30 İş Günü

Staj Talep Formu 60 İş Günü 

Staj Talep Formu Danışman

Staj Ücreti Red Beyanı

İlgili Kuruma 4. Yarıyıl

İlgili Kuruma 6. Yarıyıl